Patientnämndens sammanträde tisdagen den 26 januari 2021

Dag:
Tisdag den 26 januari 2021
Tid:
10:00-12:00
Plats:
Digitalt möte samt möte i lokal, Lindhagensgatan 98
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

  PaN A2012-00182

  Dagordning till patientnämndens sammanträde den 26 januari 2021

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Anmälan av nämndens protokoll

  PaN A2012-00182

  Anmälan av patientnämndens protokoll från sammanträde den 15 december 2020

Informationsärenden

 • 4.

  * Information om digitala möten, * Samlokalisering del 2, * Nytt flextidsavtal för förvaltningen, * Rutin vid arbete på distans

Beslutsärenden

Anmälningsärenden