Patientnämnden sammanträde tisdagen den 25 maj

Dag:
Tisdag den 25 maj 2021
Tid:
10:00

Dagordning

Informationsärende

  • 4.

    Redovisning av antalet ärenden som avser covid vaccinationer

Beslutsärenden

Anmälningsärenden