Patientnämndens sammanträde tisdagen den 16 februari

Dag:
Tisdag den 16 februari 2021
Tid:
10:00

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

  PaN A2012-00182

  Dagordning för sammanträde den 16 februari 2021

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Anmälan av nämndens protokoll fört vid sammanträde den 26 januari 2021

  PaN A2012-00183

Informationsärenden

 • 4.

  Information

  Theodor Ricklefs informerar om bl a samarbetet med kommunerna samt anhöriga- och brukarorganisationerna

Beslutsärenden

Anmälningsärenden