Patientnämnden sammanträde tisdagen den 15 juni

Dag:
Tisdag den 15 juni 2021
Tid:
10:00

Dagordning

Informationsärenden

  • 4.

    1. Demonstration av stödpersonswebben 2. Information om en intervju med förvaltningschefen i Sveriges Radio

Beslutsärenden

Anmälningsärenden