Patientnämndens sammanträde tisdagen den 13 april

Dag:
Tisdag den 13 april 2021
Tid:
10:00

Dagordning

Informationsärenden

  • 4.

    Förvaltningschefen informerar

    Presentation av två nya medarbetare på patientnämnden: Julia Andersson, handläggare och Mathias Wallin, förvaltningsjurist

Beslutsärenden

Anmälningsärenden