Patientnämndens sammanträde tisdagen den 29 januari 2019

Dag:
Tisdag den 29 januari 2019
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, lokal Skärgårdssalen

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Beslutsärenden

 • 4.

  Budget 2019

  PaN A1901-00010

  Handlingar kommer senare

 • 5.

  Årsrapport för säkerhetsarbetet 2018

  PaN A1901-00011

  Årsrapport för säkerhetsarbetet 2018 inklusive informationssäkerhet

 • 6.

  Verksamhetsplan för säkerhetsarbetet 2019

  PaN A1901-00013

  Verksamhetsplan för säkerhetarbetet 2019 inklusive informationssäkerhet

 • 7.

  Mål och aktiviteter vid handläggning av klagomåls- och stödpersonsärenden

  PaN A1901-00007

 • 8.

  Lokal handlingsplan för HBTQ-frågor

  PaN A1812-00177

 • 9.

  Patientsäkerhetskonferens i Glasgow 2019

  PaN A1901-00014

 • 10.

  Svar på remiss - användning av logotyp för Region Stockholm

  PaN A1901-00003

Anmälningsärenden

 • 11.

  Tertial rapport 2018

  PaN A1901-00006

  Muntligt ärende - inga handlingar

 • 12.

  Inkomna ärenden

  PaN A1901-00008

  Handlingar under perioden 2018-10-01 -2018-12-31

 • 13.

  Avslutade ärenden

  PaN A1901-00009

  Handlingar under perioden 2018-10-01 - 2018-12-31

 • 14.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

  Muntligt ärende -inga handlingar

 • 15.

  Förvaltningschefen informerar

  Muntligt ärende - inga handlingar

 • 16.

  Övriga frågor

  Muntligt ärende - inga handlingar