Patientnämndens sammanträde tisdagen den 29 januari 2019

Dag:
Tisdag den 29 januari 2019
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, lokal Skärgårdssalen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 11.

  Tertial rapport 2018

  PaN A1901-00006

  Muntligt ärende - inga handlingar

 • 12.

  Inkomna ärenden

  PaN A1901-00008

  Handlingar under perioden 2018-10-01 -2018-12-31

 • 13.

  Avslutade ärenden

  PaN A1901-00009

  Handlingar under perioden 2018-10-01 - 2018-12-31

 • 14.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

  Muntligt ärende -inga handlingar

 • 15.

  Förvaltningschefen informerar

  Muntligt ärende - inga handlingar

 • 16.

  Övriga frågor

  Muntligt ärende - inga handlingar