Patientnämndens sammanträde tisdagen den 24 september 2019

Dag:
Tisdag den 24 september 2019
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, lokal Skärgårdssalen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordningen

  Kallelse och föredragningslista för patientnämndens sammanträde den 24 september 2019

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Anmälan av nämndens protokoll 2019-06-18

  Protokoll från patientnämndens sammanträde 2019-06-18

 • 4.

  Förvaltningschefen informerar

Beslutsärenden

Anmälningsärenden