Patientnämndens sammanträde tisdagen den 22 oktober 2019

Dag:
Tisdag den 22 oktober 2019
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, lokal Södertörnssalen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

  Dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Anmälan av nämndens protokoll 24 september 2019

 • 4.

  Förvaltningschefen informerar

  Informationspunkt (inga handlingar)

Beslutsärenden

Anmälningsärenden