Patientnämndens sammanträde tisdagen den 19 februari 2019

Dag:
Tisdag den 19 februari 2019
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, lokal Roslagssalen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 5.

  Redogörelse till IVO över patientnämndens verksamhet under 2018

  PaN A1902-00023

 • 6.

  Anmälan av ordförandebeslut

  PaN A1902-00027

 • 7.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

  Inga handlingar publiceras under denna punkt

 • 8.

  Förvaltningschefen informerar

 • 9.

  Övriga frågor