Patientnämndens sammanträde tisdagen den 18 juni 2019

Dag:
Tisdag den 18 juni 2019
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, lokal Södertörnssalen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 10.

  Nationell kommunikationsplan 2019-2021

  PaN A1905-00065

 • 11.

  Tertialuppföjning 1/2019

  PaN A1905-00074

  Ärendet är muntligt

 • 12.

  Rapport sent inkomna yttranden

  PaN A1808-00104

  Ärendet är muntligt

 • 13.

  Inkommande ärenden under perioden 2019-04-01 - 2019-04-30

  PaN A1905-00069

 • 14.

  Avslutade ärenden under perioden 2019-04-01 - 2019-04-30

  PaN A1905-00070

 • 15.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

  Ärendet är muntligt

  - Möte med vårdens kunskapsstyrningsnämnd om planen för patientsäkerhet, - Socialstyrelsens strategi för patientsäkerhet, - Innovationssamarbete, - HSF-samarbete

 • 16.

  Förvaltningschef informerar

  Ärendet är muntligt

  - Almedalen, - Möte med Karolinska sjukhuset, - Miljöcertifiering, - Samarbetspartner

 • 17.

  Övriga frågor