Patientnämndens sammanträde tisdagen den 17 december 2019

Dag:
Tisdag den 17 december 2019
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, lokal Södertörnssalen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Anmälan av nämndens protokoll fört vid sammanträde den 26 november 2019

Information

 • 4.

  Förvaltningschefen informerar

  Presentation av nya medarbetare på förvaltningen, Information från patientsäkerhetskonferensen i Kalmar 28-29 november 2019, Synpunkter relaterade till läkemedelsbehandling 2014 - 2018 (Dnr PaN A1911-00143)

  Synpunkter relaterade till läkemedelsbehandling 2014 - 2018

  Anmälan

  Bilaga - Rapport

Beslutsärenden

Anmälningsärenden