Patientnämndens sammanträde måndagen den 20 maj 2019

Dag:
Måndag den 20 maj 2019
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, lokal
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

  Dagordning till patientnämndens sammanträde den 20 maj 2019

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Anmälan av nämndens protokoll fört vid sammanträde den 11 april februari 2019

  Protokoll från nämndsmöte den 11 april 2019

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 8.

  Samverkansavtal mellan patientnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden

  PaN A1904-00057

 • 9.

  Inkommande ärenden under perioden

  PaN A1904-00047

  Inkommande ärenden under perioden 2019-03-01- 2019-03-31

 • 10.

  Avslutande ärenden under perioden

  PaN A1904-00048

  Avslutade ärenden under perioden 2019-03-01 - 2019-03-31

 • 11.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

 • 12.

  Patientnämndens uppdrag

  Ärendet är muntligt

  Förvaltningsjurist Johan Karlsson informerar om reglemente och lagstiftning

 • 13.

  Förvaltningschefen informerar

  Ärendet är muntligt

  Förvaltningschef Steinunn Ásgeirsdóttir informerar om:                                 - utlämning av begärd handling,                                                                             - fullmakt för lokalt samordnande upphandling avseende konsulttjänster inom strategi och management samt ekonomiska och finansiella tjänster,  - samarbete med patientvägledarna                                                                       - Studieresa

 • 14.

  Övriga frågor