Patientnämndens sammanträde tisdagen den 4 december 2018

Dag:
Tisdag den 4 december 2018
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, H-huset. Lokal: Tvättbrädan
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordningen

  Dagordning för patientnämndens nämndsmöte den 4 december 2018

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Anmälan av nämndens protokoll från den 25 september 2018

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 12.

  Anmälan av datskyddsombud

  PaN A1809-0012371

 • 13.

  Införing av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)

  PaN A1805-0007271

 • 14.

  Anmälan av ordförandebeslut

  PaN A1811-0014777

  Svar på remiss gällande reglemente för regionstyrelsen och övrig nämnden

 • 15.

  Inkommande ärenden under tiden 2018-08-01 - 2018-09-30

  PaN A1810-0014171

 • 16.

  Avslutade ärenden under tiden 2018-08-01 - 2018-09-30

  PaN A1810-0014271

 • 17.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

  Elda Sparrelid, chefsläkare HSF är inbjuden till patientnämndens sammanträde för att prata om patientsäkeret inom HSF m.m.

 • 18.

  Förvaltningschefen informerar

  Visning av ärendehanteringssystemet CMC Motion, Återrapport i ärendet V1807-04636, Information i ärendet V1803-01698, Resultat i medarbetarenkäten, Anmälan om personuppgiftsincidens, Summering av året 2018

 • 19.

  Övriga frågor