Patientnämndens sammanträde tisdagen den 30 januari 2018

Dag:
Tisdag den 30 januari 2018
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, H-huet. Lokal: Tvättbrädan
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 28 november 2017

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 12.

  Förordnande i insynsrådet vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

  PaN A1712-0023373

 • 13.

  Anmälan om PwC:s granskning av ansvar och befogenheter

  PaN A1712-0022673

 • 14.

  Anmälan av inkommande ärenden under tiden 2017-11-01 - 2017-12-31

  PaN A1712-0023671

 • 15.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2017-11-01 - 2017-12-31

  PaN A1712-0023771

 • 16.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

  Detta är ett muntligt ärende

 • 17.

  Förvaltningschef informerar

  Detta är ett muntligt ärende

 • 18.

  Övriga frågor

  Detta är ett muntligt ärende