Patientnämndens sammanträde tisdagen den 20 februari 2018

Dag:
Tisdag den 20 februari 2018
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, H-huset. Lokal: Tvättbrädan
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseede av justerare och fastställande av justeringsdag

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 13.

  IVO:s tillsyn av neuropsykiatriska mottagning i Hagsätra

  PaN A1712-0024255

 • 14.

  Redogörelse till IVO över Patientnämndens verksamhet under 2017

  PaN A1802-0002943

 • 15.

  Anmälan om regeringsuppdrag åt statskontoret att följa upp och utvärdera ett mer ändamålsenligt klagomålssystem

  PaN A1801-0001273

 • 16.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

  Ärendet är muntligt

 • 17.

  Förvaltningschef informerar

  Ärendet är mutligt

 • 18.

  Övriga frågor

  Ärendet är muntligt