Patientnämndens sammanträde tisdagen den 10 april 2018

Dag:
Tisdag den 10 april 2018
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, H-huet. Lokal: Tvättbrädan
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Beslutsärenden

 • 4.

  Budgetunderlag 2019

  PaN A1801-0002376

  Budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 med plan för åren 2020-2022 samt förslag till investeringsplan för 2019-2028

 • 5.

  Om deltagande i Almedalen 2018 - redovisning av uppskattade kostnader

  PaN A1801-0001352

 • 6.

  Månadsrapport februari 2018

  PaN A1803-0005076

 • 7.

  Svar på motion nr 2017:66 av Håkan Jörnehed (V) och Elisabeth Karlsson (V)

  PaN A1711-0020252

  Motion: säkerställa att patientnämndens principärenden får större dinitet och tas upp som eget ärende på hälso- och sjukvårdsnämndens dagordning.

 • 8.

  Yttrande över remiss av förslag till policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling för Stockholms läns landsting

  PaN A1802-0003577

 • 9.

  Återföring - gravid kvinna med influensasymptom nekas vård

  PaN V1701-0028970, V1704-0232070

Anmälningsärenden

 • 10.

  Återkoppling socialt ansvarstagande

  PaN A1711-0021343

 • 11.

  Anmälan av per capsulam beslut - om deltagande i Almedalen 2018

  PaN A1801-0001352

 • 12.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

  Ärendet är muntligt - inga handlingar.

 • 13.

  Anmälan av inkommande ärenden under tiden 2018-01-01 - 2018-02-28

  PaN A1803-0004871

 • 14.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2018-01-01 - 2018-02-28

  PaN A1803-0004971

 • 15.

  Förvaltningschefen informerar

  Ärendet är muntligt - inga handlingar

 • 16.

  Övriga frågor

  Ärendet är muntligt - inga handlingar.