Patientnämndens sammanträde tisdagen den 22 maj 2018

Dag:
Tisdag den 22 maj 2018
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, H-huet. Lokal: Tvättbrädan
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 10.

  Vikarie för förvaltningschefen

  PaN A1804-0006571

 • 11.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

  - Tertialrapport, fördjupad analys

 • 12.

  Inkommande ärenden under tiden 2018-03-01 - 2018-03-31

  PaN A1804-0005971

 • 13.

  Avslutade ärenden under tiden 2018-03-01 - 2018-03-31

  PaN A1804-0005971

 • 14.

  Förvaltningschef informerar

  Inga handingar - punkten är muntlig

 • 15.

  Övriga frågor

  Inga handingar - punkten är muntlig