Patientnämndens sammanträde torsdagen den 30 mars 2017

Dag:
Torsdag den 30 mars 2017
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, H-huset. Lokal: Tvättbrädan
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordningen

Beslutsärenden

 • 4.

  Återföring - brister i informationsöverföring

  PaN V1406-0298552

 • 5.

  Verksamhetsplan för säkerhetsarbetet 2017

  PaN A1611-0022257

 • 6.

  Lokala säkerhetsriktlinjer och anvisningar

  PaN A1607-0015257

Anmälningsärenden

 • 7.

  Patientenkät till rättspsykiatripatienter

  PaN A1703-0005071

 • 8.

  Ökning av antalet ärenden avseende Norra Stockkholms psykiatri

  PaN A1611-0020543

 • 9.

  Beslut fattade med stöd av patientnämndens delegation

  PaN A1703-0004813

 • 10.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2017-01-01 - 2017-02-28

  PaN A1702-0002471

 • 11.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2017-01-01 - 2017-02-28

  PaN A1702-0002571

 • 12.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

 • 13.

  Förvaltningschef informerar

 • 14.

  Övriga frågor