Patientnämndens sammanträde tisdagen den 31 januari 2017

Dag:
Tisdag den 31 januari 2017
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, H-huset. Lokal: Tvättbrädan
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordningen

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 22 november 2016

Beslutsärenden

 • 4.

  Val av sekreterare i patientnämnden 2017

  PaN A1611-0022430

 • 5.

  Återföring/Principärende vårdgarantin efterlevs inte

  PaN V1509-0481730, V1509-0515430, V1506-0337759, V1507-0355359, V1506-0325455, V1506-0336255

 • 6.

  Årsrapport för informationssäkerhet 2017

  PaN A1611-0022757

 • 7.

  Verksamhetsplan för informationssäkerhet 2017

  PaN A1611-0022857

 • 8.

  Lokal handlingsplan för hbt-frågor 2017

  PaN A1612-0024943

 • 9.

  Kvalitet - mål och aktiviteter 2017

  PaN A1612-0024643

 • 10.

  Patientsäkerhetskonferens 2017

  PaN A1701-0001230

Anmälningsärenden

 • 11.

  Beslut fattade med stöd av patientnämndens delegation

  PaN A1701-0000313

 • 12.

  Anmälan om deltagande i konferens

  PaN A1612-0025630

 • 13.

  Anmälan gällande sammanställning av ärenden hos Löf gällande år 2012-2015

  PaN A1612-0024871

 • 14.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2016-11-01 - 2016-12-31

  PaN A1612-0024071

 • 15.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2016-11-01 - 2016-12-31

  PaN A1612-0024171

 • 16.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

  Inbjuden gäst: Anders von Heijne överläkare på röntgenavdelningen Danderyds sjukhus föreläserom brister i diagnossättning

 • 17.

  Tf. förvaltningschef informerar

 • 18.

  Övriga frågor