Patientnämndens sammanträde tisdagen den 28 november 2017

Dag:
Tisdag den 28 november 2017
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, H-huset Lokal: Tvättbrädan
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställnde avdagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 24 oktober 2017

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 10.

  Samverkansavtal mellan Patientnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden

  PaN A1710-0018073

 • 11.

  Anmälan om regeringsuppdrag

  PaN A1710-0016373

 • 12.

  Beslut fattade med stöd av Patientnämndens delegationsordning

  PaN A1710-0017713

 • 13.

  Anmälan av ärende från Kammarrätten

  PaN A1709-0012952

  Muntligen

 • 14.

  Anmälan av ärende från Justitieombudsmannen

  PaN A1709-0015552

  Muntligt

 • 15.

  Landstingsrevisorernas delrapport 2017

  PaN A1710-0018973

 • 16.

  Anmälan av inkommande ärenden under tiden170901-171031

  PaN A1710-0018271

 • 17.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 170901-171031

  PaN A1710-0018371

 • 18.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

 • 19.

  Förvaltningschef informerar

 • 20.

  Övriga frågor