Patientnämndens sammanträde tisdagen den 26 september 2017

Dag:
Tisdag den 26 september 2017
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, H-huset. Lokal: Tvättbrädan
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 16 maj 2017

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 11.

  Beslut fattade med stöd av patientnämndens delegationsordning

  PaN A1709-0013213

 • 12.

  Anmälan av inkommande ärenden 170501-170731

  PaN A1708-0012471

 • 13.

  Anmälan av avslutade ärenden 170501-170731

  PaN A1708-0012371

 • 14.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

 • 15.

  Förvaltningschef informerar

  - Ekonomisk uppföljningsrapport - Kommunikation och marknadsföring - Nyrekryteringar - Övriga frågor

 • 16.

  Övriga frågor