Patientnämndens sammanträde tisdagen den 25 april 2017

Dag:
Tisdag den 25 april 2017
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, H-huset. Lokal: Tvättbrädan
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 30 mars 2017

Beslutsärenden

 • 4.

  Yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2018, samt plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsplan 2018-2027

  PaN A1702-0004043

Anmälningsärenden

 • 5.

  Information om nya dataskyddsdirektivet

  Muntligt

 • 6.

  Anmälan av inkommande ärenden under tiden 2017-03-01 - 2017-03-31

  PaN A1703-0005171

 • 7.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2017-03-01 - 2017-03-31

  PaN A1703-0005271

 • 8.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

  Muntligt

 • 9.

  Återrapportering ambulansfall

  Muntligt

 • 10.

  Förvaltningschef informerar

  Muntligt

 • 11.

  Övriga frågor

  Muntligt