Patientnämndens sammanträde tisdagen den 24 oktober 2017

Dag:
Tisdag den 24 oktober 2017
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, H-huset. Lokal: Tvättbrädan
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

  • 1.

    Fastställande av dagordningen

  • 2.

    Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

  • 3.

    Protokoll fört vid sammanträde den 26 september 2017

Beslutsärenden

Anmälningsärenden