Patientnämndens sammanträde tisdagen den 16 maj 2017

Dag:
Tisdag den 16 maj 2017
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, H-huset. Lokal: Tvättbrädan
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 25 april

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 8.

  Svar på remiss - Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

  PaN A1703-0004442

 • 9.

  Ersättning för felförskrivet läkemedel

  PaN A1705-0008171

 • 10.

  Uppföljning av cancerärenden 2016

  PaN A1704-0007671

 • 11.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

  Muntligt ärenden - inga handlingar

 • 12.

  Anmälan av inkommande ärenden under tiden 2017-04-01 - 2017-04-030

  Handlingar kommer

 • 13.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2017-04-01 - 2017-04-30

 • 14.

  Förvaltningschef informerar

  Muntligt ärende - inga handlingar

 • 15.

  Övriga frågor

  Muntligt - inga handlingar