Miljöberedningen

Miljöberedningen bereder frågor som rör miljöarbetet inom den landstingsfinansierade verksamheten såsom uppföljning och framtagande av landstingets miljöprogram samt energifrågor.

Miljöberedningen ersätter tidigare miljö- och skärgårdsberedning vad gäller miljöfrågor.

Dagordningar och handlingar i miljöberedningen

Landstingsstyrelsens miljöberedning sammanträder flera gånger om året och är inte öppen för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär sju dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2018, 2017 och 2016 med dagordningar, handlingar och protokoll hittar du via årslistan nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2018 ›
Sammanträdeshandlingar år 2017 ›
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›

Förtroendevalda i miljöberedningen

Landstingsstyrelsens miljöberedning består av totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie och 3 ersättare. Ordförande i miljöberedningen är miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsrådet Gustav Hemming (C), 1:e vice ordförande Lennart Kalderén (M) och 2:e vice ordförande Amanda Palmstierna (MP).

Ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsens miljöberedning ›
Ersättare i landstingsstyrelsens miljöberedning ›