Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Landstingsstyrelsen och de organisationer inom länet som företräder personer med funktionsnedsättning samverkar formellt genom ett samverkansråd. Samverkansrådets huvuduppgifter är informationsutbyte, diskussion och samverkan i övergripande landstingsfrågor, principiella frågor om beredning och uppföljning av landstingets program för funktionsnedsatta och principiella frågor om bidrag till de organisationer som representerar funktionsnedsatta.

Dagordningar och handlingar samverkansråd

Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationerna sammanträder ungefär åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdesdagar  med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar 2018 ›
Sammanträdeshandlingar 2017 ›
Sammanträdeshandlingar 2016 ›

Dagordningar och handlingar före år 2016

Sammanträdeshandlingar i landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationerna före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i samverkansråd med intresseorganisationerna

Samverkansrådet består av förtroendevalda från landstingsstyrelsen, en från varje parti, och representanter för:

  • HSO i Stockholms län
  • Förbundet för ett samhälle utan rörlsehinder (Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet, DHR)
  • Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholms och Gotlands län.

Se alla förtroendevalda ›