Landstingsstyrelsens pensionärsråd

Landstingsstyrelsens pensionärsråd har inriktningen informationsutbyte, dialog och samverkan i aktuella landstingsfrågor av övergripande karaktär och som inte behandlas i andra samverkansorgan mellan landstinget och pensionärsorganisationerna.

Dagordningar och handlingar i pensionärsrådet

Landstingsstyrelsens pensionärsråd träffas ungefär tre gånger per halvår och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär sju dagar innan. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Sammanträdeshandlingar med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar 2018 ›
Sammanträdeshandlingar 2017 ›
Sammanträdeshandlingar 2016 ›

Dagordningar och handlingar före år 2016

Sammanträdeshandlingar i landstingsstyrelsens pensionärsråd före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i pensionärsrådet

Landstingsstyrelsens pensionärsråd består av totalt sex ledamöter. Ordförande i pensionärsrådet är sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M).

Ledamöter i landstingsstyrelsens pensionärsråd ›

Övrig samverkan med länets pensionärsorganisationer

Inriktningen är kontakt och dialog och att organisationerna ska ha möjlighet att komma in tidigt i landstingets beslutsprocesser.

Hälso- och sjukvården och övriga förvaltningar och bolag inom landstinget beslutar själva om formerna för samverkan.

I landstingsstyrelsens pensionärsråd är följande organisationer representerade:

  • Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
  • Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
  • Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF)
  • Svenska KommunalPensionärers Förbund (SKPF)
  • Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG)