Arbetsutskottets sammanträde den 12 december 2017

Dag:
Tisdag den 12 december 2017
Tid:
10:30-12:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Lägg till denna händelse i min kalender.

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

Beslutsärenden

Anmälningsärenden från landstingsstyrelsen

 • 7.

  Inriktningsbeslut och beslut om delgenomförande av investeringsobjekt Fordon

  LS 2017-1258

 • 8.

  Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av bild och funktionsutrustning för interventionell radiologi till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  LS 2016-1300

  Ärendet omfattas av sekretess

 • 9.

  Beslut om upphandling av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd för Framtidens vårdinformationsmiljö SLL

  LS 2017-1309

  Ärendet omfattas av sekretess

 • 10.

  Ny strålbehandlingsutrustning till Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 2017-1430

  Ärendet omfattas av sekretess