LISAB/Ägarutskottet

LISAB/Ägarutskottet utövar landstingsstyrelsens uppsiktsplikt över landstingsägda bolag och de förvaltningar som drivs under bolagsliknande former, Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Universitetssjukhuset.

Utskottet ansvarar också för ägarstyrning och uppföljning av verksamheternas ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Ägarutskottet bereder förslag till generella och specifika ägardirektiv. Ledamöterna i Ägarutskottet är även ledamöter i landstingets moderbolag LISAB.  

Dagordningar och handlingar i ägarutskottet

Landstingsstyrelsens ägarutskott sammanträder flera gånger om året och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på webbplatsen ungefär sju dagar innan. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet på webbplatsen.

Ägarutskottets första sammanträde för mandatperioden ägde rum den 9 december 2014. Sammanträdesdagar för år 2018, 2017 och 2016 med dagordningar, handlingar och protokoll hittar du via årslistan nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2018 ›
Sammanträdeshandlingar år 2017 ›
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›

Dagordningar och handlingar före år 2016

Sammanträdeshandlingar i landstingsstyrelsens ägarutskott före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i ägarutskottet

Landstingsstyrelsens ägarutskott består av totalt 18 ledamöter, 9 ordinarie och 9 ersättare. Ordförande i ägarutskottet är finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M), 1:e vice ordförande Ninos Maraha (L) och 2:e vice ordförande oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

Ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsens ägarutskott ›
Ersättare i landstingsstyrelsens ägarutskott ›