Personalutskottet

Personalutskottet ansvarar för frågor kring landstinget som arbetsgivarorgan, den strategiska kompetensförsörjningen i sjukvårdssystemet samt integrationsfrågor.

Dagordningar och handlingar i personalutskottet

Landstingsstyrelsens personalutskott sammanträder flera gånger om året och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär sju dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2018, 2017 och 2016 med dagordningar, handlingar och protokoll hittar du via årslistan nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2018 ›
Sammanträdeshandlingar år 2017 ›
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›

Förtroendevalda i personalutskottet

Landstingsstyrelsens personalutskott består av totalt 18 ledamöter, 9 ordinarie och 9 ersättare. Ordförande i personalutskottet är forsknings- och personallandstingsrådet Peter Carpelan (M), 1:e vice ordförande Jessica Ericsson (L) och 2:e vice ordförande oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström (S).

Ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsens personalutskott ›
Ersättare i landstingsstyrelsens personalutskott ›