Landstingsstyrelsens sammanträde den 6 november 2018

Dag:
Tisdag den 6 november 2018
Tid:
10:00

Protokoll LS 6 november 2018

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0079

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0080

Beslutsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel V – Hälso – och sjukvårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 12.

  Valärenden

  Handlingar publiceras senare

 • 13.

  Övrigt

 • 14.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Rotel I – Finansroteln

Rotel V – Hälso- och sjukvårdsroteln