Landstingsstyrelsens sammanträde den 30 januari 2018 med tillägg

Dag:
Tisdag den 30 januari 2018
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0079

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0080

Beslutsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel V - Sjukvårdsroteln

Rotel VI - Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VIII - Barn- och äldreroteln

Rotel IX – Miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

Tilläggsdagordning

Finansroteln - Rotel I

Rotel II– Hälso- och sjukvårdsroteln

Trafikroteln - Rotel III

 • 29.

  Motion 2017:2 av Malin Fijen Pacsay m.fl. (MP) om kombinerad mobilitet – behov av anpassningar av biljetter från fysiskt kort till molnet, biljett-paketering och betalningsmöjligheter samt utvecklad öppen realtidsdata för att förbereda för framtidens resande

  LS 2017-0339

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

 • 30.

  Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastighet Glaven 8

  LS 2016-0864

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 • 31.

  Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för Karolinskas gamla huvudbyggnad, del av fastighet Solna Haga 4:18

  LS 2016-1182

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 • 32.

  Tilldelningsbeslut av kontrakt avseende samordnad upphandling av kallelsesystem

  LS 2017-0302

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.