Landstingsstyrelsens sammanträde den 27 november 2018

Dag:
Tisdag den 27 november 2018
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset

Tilläggsdagordning

Ärende

 • 1.

  Justerar och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0079

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0080

Beslutsärenden

Rotel I – Finansroteln

Rotel V – Hälso- och sjukvårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 9.

  Valärende

  Handlingar publiceras senare

 • 10.

  Övrigt

 • 11.

  Nästa sammanträde

Tilläggsdagordning

Rotel I – Finansroteln

Rotel II – Trafikroteln

Rotel IV- Tillväxt, -samhällsplanerings- och skärgårdsroteln

Rotel V – Hälso- och sjukvårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande