Landstingsstyrelsens sammanträde den 27 november 2018

Dag:
Tisdag den 27 november 2018
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset

Tilläggsdagordning

Ärende

 • 1.

  Justerar och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0079

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0080

Beslutsärenden

Tilläggsdagordning