Extra sammanträde med landstingsstyrelsen den 25 april 2018

Dag:
Onsdag den 25 april 2018
Tid:
11:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset

Ärenden

  • 1.

    Justerare och justeringsdag

Beslutsärende

  • 2.

    Befrielse från uppdrag, nominering av ordförande, vice ordförande och ledamöter samt ändring av antalet styrelseledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

    LS 2018-0433

Rotel III - Trafikroteln