Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 maj 2018

Dag:
Tisdag den 22 maj 2018
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingssalen

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0079

 • 3.

  Ärenden för kännedom till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0080

Beslutsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

Rotel V - Sjukvårdsroteln

 • 10.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projekt-rapport 12/2017 – Framtidens hälso- och sjukvård – planering och genomförande

  LS 2018-0349

Rotel VII - Innovationsroteln

 • 11.

  Skrivelse av Irene Svenonius (M), Ninos Maraha (L), Ella Bohlin (KD) och Gustav Hemming (C) om Netclean - nolltolerans mot barnpornografi i Stockholms läns landsting

  LS 2018-0329

 • 12.

  Skrivelse av Susanne Nordling (MP) om patientsäkerheten i Framtidens vårdinformationsmiljö

  LS 2018-0328

Rotel VIII - Barn- och äldreroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 15.

  Valärenden

  LS 2017-1411

  Handlingar publiceras senare

 • 16.

  Övrigt

 • 17.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Rotel I -Finansroteln

 • 18.

  Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

  LS 2018-0489

 • 19.

  Sammanträdestider och sammanträdesdagar för landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen år 2019

  LS 2018-0615

 • 20.

  Tilläggsavtal till projektavtalet med anledning av refinansieringen i enlighet med projektavtalet mellan Stockholms läns landsting och Swedish Hospital Partners AB

  LS 2018-0105

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 • 21.

  Återrapportering av åtgärder med anledning av revisionsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset

  LS 2018-0242

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

 • 25.

  Tilldelningsbeslut gällande upphandling av bild och funktionsutrustning för interventionell radiologi till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

  LS 2016-1300

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 • 26.

  Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheten Riset 11

  LS 2015-0479

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 • 27.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projekt-rapport 11/2017 – Vård- och trafikinvesteringar – styrning och uppföljning för god ekonomisk hushållning

  LS 2018-0348

Rotel VIII – Barn- och äldreroteln

Rotel IX – Miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln och Rotel IX – Miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln

Rotel IX – Miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 37.

  Valärende