Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 augusti 2018

Dag:
Tisdag den 21 augusti 2018
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Juterare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0079

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0080

Beslutsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 11.

  Valärenden

  LS 2017-1411

  Handlingarna publiceras senare

 • 12.

  Övrigt

 • 13.

  Nästa sammanträde