Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 februari 2018 med tillägg

Dag:
Tisdag den 20 februari 2018
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Ärenden för kännedom till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0079

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0080

Beslutsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

Rotel IV och VI – Forsknings- och personalroteln samt Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VI - Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VII - Innovationsroteln

Rotel IX – Miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 17.

  Valärende

  LS 2017-1411

  Handlingarna publiceras senare

 • 18.

  Övrigt

 • 19.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Rotel I – Finansroteln

Rotel III – Trafikroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

 • 27.

  Tilldelningsbeslut avseende utrustning för extern strålbehandling till Nya Karolinska Solna

  LS 2017-1430

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 • 28.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 7/2017 – Byggprojekt i vårdens fastigheter

  LS 2017-1601

Rotel IX – Miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln