Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2018

Dag:
Tisdag den 19 juni 2018
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset

Informationsärenden

 • 1.

  Ärenden för kännedom till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0079

 • 2.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0080

Beslutsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV -Forsknings- och personalroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 7.

  Valärende

  Handlingar publiceras senare

 • 8.

  Övrigt

 • 9.

  Nästa sammanträde

Ärenden

 • 10.

  Juterare och justeringsdag

Tilläggsärenden

Rotel I – Finansroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VI och VIII – Fastighets- och investeringsroteln samt Barn- och äldreroteln