Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 september 2018

Dag:
Tisdag den 18 september 2018
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0079

  Handlingar publiceras senare

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0080

  Handlingar publiceras senare

Beslutsärenden

Tilläggsärenden