Landstingsstyrelsens sammanträde den 10 april 2018

Dag:
Tisdag den 10 april 2018
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0079

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2018

  LS 2018-0080

Beslutsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III – Trafikroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

Rotel VII – Innovationsroteln

Rotel IX – Miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln

 • 20.

  Yttrande över förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

  LS 2017-1427

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 21.

  Valärenden

  LS 2017-1411

  Handlingar publiceras senare

 • 22.

  Övrigt

 • 23.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Rotel I – Finansroteln

Rotel III – Trafikroteln

Rotel VII - Innovationsroteln

 • 35.

  Upphandling av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd för Framtidens vårdinformationsmiljö

  LS 2017-1309

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 36.

  Yttrande över slutbetänkandet Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

  LS 2018-0160