Landstingsstyrelsens sammanträde den 4 april 2017 med tillägg

Dag:
Tisdag den 4 april 2017
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2017-0079

  Handlingar publiceras senare

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2017-0080

Beslutsärenden

Rotel I – Finansroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III – Trafikroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

Rotel V – Sjukvårdsroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VII – Innovationsroteln

Rotel VIII – Barn- och äldreroteln

 • 23.

  Motion 2016:28 av Catarina Wahlgren (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att förstärka bröstcancervården och öka tillgängligheten till screening genom att införa en rullande mammografivagn

  LS 2016-0839

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 24.

  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag

  LS 2016-1478

 • 25.

  Valärenden

  LS 2016-1173

  Handlingar publiceras senare

 • 26.

  Övrigt

 • 27.

  Nästa sammanträde

Tilläggsdagordning

Rotel I - Finansroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III – Trafikroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VIII – Barn- och äldreroteln