Landstingsstyrelsens sammanträde den 31 januari 2017 med tillägg

Dag:
Tisdag den 31 januari 2017
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justerigsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2017-0079

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2017-0080

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2017-0001

Beslutsärenden

Rotel I – Finansroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III – Trafikroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln och rotel VII – Innovationsroteln

Rotel V – Sjukvårdsroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VII – Innovationsroteln

Rotel VIII – Barn- och äldreroteln

Rotel IX – Miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

Rotel I - Finansroteln

NyRotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III – Trafikroteln

 • 43.

  Upphandling av försvarsarbeten m.m. till planerad ny biljetthall/uppgång för tunnelbanestationen Gullmarsplan, i direkt anslutning till ny bebyggelse i Mårtensdal

  LS 2016-1058

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen. Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

Rotel VII – Innovationsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 45.

  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag

  LS 2016-1478