Landstingsstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017 med tillägg

Dag:
Tisdag den 30 maj 2017
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2017-0079

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2017-0080

Beslutsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

Rotel V - Sjukvårdsroteln

 • 13.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 12/2016 – Framtidens hälso- och sjukvård – planering och genomförande 2016

  LS 2017-0387

Rotel VII – Innovationsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

Tilläggsdagordning

Rotel I - Finansroteln

Rotel I Finansroteln och Rotel III- Trafikroteln

Rotel II- Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel VI - Fastighets- och investeringsroteln

 • 22.

  Tilldelningsbeslut avseende upphandling av utrustning för datortomografer till Danderyds sjukhus

  LS 2016-0800

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 • 23.

  Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar

  LS 2016-1489

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 24.

  Medgivande för landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag

Rotel I - Finansroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

 • 27.

  Flytt av ansvar för Stockholms medicinska biobank från landstingsstyrelsen till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

  LS 2017-0463