Landstingsstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2017 med tillägg

Dag:
Tisdag den 29 augusti 2017
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Anmälan av ärenden för kännedom

  LS 2017-0079

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2017

  LS 2017-0080

Beslutsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

 • 23.

  Motion 2017:3 av Lars Harms-Ringdahl m.fl. (MP) om att inrätta ett forskningsprogram med inriktning på ökad patientsäkerhet

  LS 2017-0340

 • 24.

  Yttrande över Universitetskanslersämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården – redovisning av ett regeringsuppdrag

  LS 2017-0714

 • 25.

  Yttrande över betänkande Nyordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

  LS 2017-0672

Rotel V - Sjukvårdsroteln

Rotel VII - Innovationsroteln

Rotel VIII – Barn- och äldreroteln

Rotel IX – miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln

Tilläggsdagordning

Rotel I - Finansroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 40.

  Valärende

  LS 2016-1173