Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 oktober 2017 med tillägg

Dag:
Tisdag den 24 oktober 2017
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Anmälan av ärende för kännedom

  LS 2017-0079

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2017

  LS 2017-0080

Beslutsärenden

Finansroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 8.

  Valärenden

  LS 2016-1173

  Handlingar publiceras senare

 • 9.

  Övrigt

  Skrivelse (S), (MP), (V) om kontrollstation 2017

  Den utlovade årliga prövningen av storleken på Trafiknämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Landstingsstyrelsen

 • 10.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel IX – Miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 14.

  Beviljande av ledighet för landstingsråd

  LS 2017-1224