Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 februari 2017 med tillägg

Dag:
Tisdag den 21 februari 2017
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2017-0079

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2017-0080

Beslutsärenden

Rotel III - Trafikroteln

 • 4.

  Godkännande av tilläggsavtal och genomförandeavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse

  LS 2016-1225, LS 2015-0143, LS 2015-0144, LS 2015-0145

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

Tilläggslista

Rotel I – Finansroteln

Rotel I – Finansroteln och rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III – Trafikroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

Rotel VIII – Barn- och äldreroteln