Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 juni 2017 med tillägg

Dag:
Tisdag den 20 juni 2017
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till landstingsstyrelsen 2017

  LS 2017-0079

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2017

  LS 2017-0080

Beslutsärenden

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV - Forsknings- och personalroteln

Rotel IX – Miljö- och skärgårds- och regionplaneroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 10.

  Valärenden

  Handlingar publiceras senare

 • 11.

  Övrigt

 • 12.

  Nästa sammanträde

Tilläggsdagordning

Rotel I - Finansroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

 • 15.

  Yttrande över Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop-Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

  LS 2017-0510

Rotel III – Trafikroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

 • 17.

  Tilldelningsbeslut av kontrakt avseende samordnad

  LS 2017-0302

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.