Landstingsstyrelsens sammanträde den 14 november 2017 med tillägg

Dag:
Tisdag den 14 november 2017
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till landstingsstyrelsen 2017

  LS 2017-0079

  Handlingar publiceras senare

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2017

  LS 2017-0080

  Handlingar publiceras senare

Beslutsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel I och VII - Finansroteln och Innovationsroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

Rotel V – Sjukvårdsroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VII – Innovationsroteln

 • 25.

  Yttrande över betänkandet Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

  LS 2017-1138

Rotel VIII – Barn- och äldreroteln

Rotel IX – Miljö, skärgårds och regionplaneroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 30.

  Valärenden

  LS 2016-1173

  Handlingar publiceras senare

 • 31.

  Övrigt

 • 32.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel III – Trafikroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

 • 44.

  Motion 2017:9 av Petteri Louhema (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillgänglighetsanpassa landstingets lokaler i landstingshuset och trafikförvaltningen

  LS 2017-0487