Landstingsstyrelsens sammanträde den 12 december 2017 med tillägg

Dag:
Tisdag den 12 december 2017
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till landstingsstyrelsen 2017

  LS 2017-0079

  Handlingar publiceras senare

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till landstingsstyrelsen 2017

  LS 2017-0080

  Handlingar publiceras senare

Beslutsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

 • 10.

  Årsredovisning 2016 för samordningsförbunden Södertälje, Södra Roslagen, VärNa, Östra Södertörn, Stockholm stad och Huddinge, Botkyrka, Salem

  LS 2017-1280

 • 11.

  Yttrande över Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)

  LS 2017-1114

Rotel III - Trafikroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

 • 13.

  Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av bild och funktionsutrustning för interventionell radiologi till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  LS 2016-1300

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Rotel VIII – Barn- och äldreroteln

 • 14.

  Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2018

  LS 2017-0569

 • 15.

  Skrivelse av Erika Ullberg (S) om ökad ersättning till förlossningsvård och mödrahälsovård inom Stockholms läns landsting

  LS 2017-1085

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 16.

  Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till beredningar och styrelser m.m. under landstingsstyrelsen för år 2018

  LS 2017-1411

  Handlingar publiceras senare

 • 17.

  Övrigt

 • 18.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Rotel I – Finansroteln

Rotel III – Trafikroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

 • 23.

  Strålbehandlingsutrustning till Nya Karolinska Solna (NKS) och Karolinska Universitetssjukhuset

  LS 2017-1430 och 2016-0113

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Rotel VII – Innovationsroteln

 • 24.

  Principer för digital samverkan i Stockholms län

  LS 2017-1245

 • 25.

  Beslut om upphandling av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd för Framtidens vårdinformationsmiljö SLL

  LS 2017-1309

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.