Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen leder och samordnar landstingets verksamhet och ekonomi.

Landstingsstyrelsen förbereder ärenden som ska behandlas av landstingsfullmäktige, svarar på remisser från bland annat regeringen och fastställer internbudget för landstingsstyrelsens förvaltning. Styrelsen har ett övergripande ansvar för landstingets verksamheter och kan i många fall själv besluta i ärenden som inte behöver gå vidare till fullmäktige. Under landstingsstyrelsen finns utskott och beredningar.

Dagordningar och handlingar i landstingsstyrelsen 

Landstingsstyrelsens möten hålls en gång i månaden och är inte öppna för allmänheten. Dagordning läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Dagen efter mötet publiceras kort information om besluten. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar, dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2019
Sammanträdeshandlingar år 2018
Sammanträdeshandlingar år 2017 ›
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›

Dagordningar och handlingar före år 2016

Sammanträdeshandlingar i landstingsstyrelsen före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen består av totalt 40 ledamöter, 20 ordinarie ledamöter och 20 ersättare. Ordförande i landstingsstyrelsen är finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M), Gustaf Hemming (C), 1:e vice ordförande och Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsen ›
Ersättare i landstingsstyrelsen ›

Landstingsråd

Landstingsråden är hel- eller halvtidsanställda förtroendevalda. Landstingsråden bildar landstingsrådsberedningen, som lägger fram förslag till beslut till landstingsstyrelsen. 

Se alla landstingsråd ›

Underorgan i landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen utgörs av totalt tre utskott och fem beredningar. Läs mer om respektive underorgan i landstingsstyrelsen via länkarna nedan.

Mandatperioden 2015-2018

Samverkansråd i landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen samverkar också med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och pensionärsorganisationer. Läs mer om respektive samverkansråd i landstingsstyrelsen via länkarna nedan.